Αναζήτηση ακινήτου

ΦΑΡΜΑ  ΛΟΥΤΡΑΚΙ  ΠΕΡΑΧΩΡΑ – ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ

Καινούριο

1)Η φάρμα είναι 10. 000 τ μ, 2) έχει κτίριο 300 τ. μ. 3) άδεια καινούρια για 500 πρόβατα και 50 αγελάδες. 4) έχει αποθήκες 300 τ. μ. 5) επίσης είναι περιφραγμένο και τα 10 στέμματα με μάντρα τριών μέτρων. 6) Επιπλέον διαθέτει υφαντικό – αγροτικού ρεύμα 7) έχει δικαία του γεώτρηση 20 cc νερού […]